Przejdź do treści

INFORMACJA KWARTALNA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH zgodnie z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r. za I kwartał 2018 roku

351 KBPobierz

RB 27S za I kwartał 2018 r.

761 KBPobierz

RB 28S za I kwartał 2018 r.

1.5 MBPobierz

RB N za I kwartał 2018 r.

262 KBPobierz

RB NDS za I kwartał 2018 r.

199 KBPobierz

RB Z za I kwartał 2018 r.

102 KBPobierz

RB 27S za II kwartał 2018 r.

785 KBPobierz

RB 28S za II kwartał 2018 r.

1.5 MBPobierz

RB N za II kwartał 2018 r.

265 KBPobierz

RB NDS za II kwartał 2018 r.

199 KBPobierz

RB Z za II kwartał 2018 r.

102 KBPobierz

Informacja za II kwartał 2018

350 KBPobierz

INFORMACJA KWARTALNA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH zgodnie z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r. za III kwartał 2018 roku

388 KBPobierz

RB 27 S za III kw. 2018 r.

786 KBPobierz

RB 28 S za III kw. 2018 r

1.6 MBPobierz

RB N za III kw. 2018 r

264 KBPobierz

RB NDS za III kw. 2018 r

199 KBPobierz

RB Z za III kw. 2018 r

102 KBPobierz

INFORMACJA KWARTALNA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH zgodnie z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r. za IV kwartał 2018 roku

374 KBPobierz

RB 27 S za IV kw. 2018 r.

829 KBPobierz

RB 28S za IV kw. 2018 r.

1.6 MBPobierz

RB N za IV kw. 2018 r.

264 KBPobierz

RB NDS za IV kw. 2018 r.

199 KBPobierz

RB Z za IV kw 2018 r

104 KBPobierz

Bilans łączny jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2018 r.

169 KBPobierz

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2018 r.

137 KBPobierz

Rachunek zysków i strat łączny na dzień 31.12.2018 r.

143 KBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu łączne na dzień 31.12.2018 r.

130 KBPobierz

Informacja dodatkowa 2018 r.-scalone

3.3 MBPobierz

Bilans Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12 2018 r.

1.1 MBPobierz

Informacja dodatkowa Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12.2018 r.

1.4 MBPobierz

Rachunek zysków i strat Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12.2018 r.

839 KBPobierz

Załączniki do informacji dodatkowej Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12.2018 r.

1.3 MBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12.2018 r.

748 KBPobierz

Wykaz osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w kwocie pow.500 zł w roku 2018

63 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018

214 KBPobierz