Przejdź do treści

UCHWAŁA NR XXIX/139/2016 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017

3.4 MBPobierz

UZ 23/2018 z 29 marca 2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2017

40 MBPobierz