Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o wartości nieprzekraczającej wyrażonej..Zaproszenie

1.2 MBPobierzPodgląd pliku