Przejdź do treści

Ogłoszenie o opłacie melioracyjnej

W związku z przekazaniem dokumentacji dotyczącej opłat melioracyjnych do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie informuję, że z dniem 06.04.2010 r.  wpłaty dotyczące powyższych opłat należy przekazywać na poniższy rachunek bankowy:

               

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Al. Jana Pawła II nr 42

70-415 Szczecin

 

Bank: PKO BP SA I O/Szczecin

Nr  33 1020 4795 0000 9102 0120 8669

 

Tytułem: opłata melioracyjna za rok …..