Przejdź do treści

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu ..

 

Ogłoszenie wyników konkursu

24 KBPobierzPodgląd pliku