Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert

 Starosta Białogardzki poszukuje rzeczoznawcy samochodowego w rozumieniu

art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym  (tekst jednolity
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), który będzie dokonywał oszacowania pojazdów, które na mocy art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym zostały usunięte na parking strzeżony, a  wyrokiem sądu przejdą na rzecz Powiatu.

 

Cena za oszacowanie pojazdu powinna obejmować:

         -oględziny

         -wycenę pojazdu

         - koszt dojazdu na parking strzeżony mieszczący się w Redlinie i Koszalinie.

 

         Oferty proszę składać w Starostwie Powiatowym w Białogardzie przy ulicy
1-go Maja 18, w terminie do dnia 7 stycznia 2011r.