Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia oceny udatności upraw gruntów rolnych zalesianych w ramach działania 5 PROW 2004-2006

 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia oceny udatności upraw gruntów rolnych zalesianych w ramach działania 5 PROW 2004-2006

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

763 KBPobierzPodgląd pliku