Przejdź do treści

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki RENAULT LAGUNA o nr rejestracyjnym ZKO 3V05

468 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Fiat Marea o nr rejestracyjnym CWA 99KY

471 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

186 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Fiat Marea o nr rejestracyjnym CWA 99KY

469 KBPobierz

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

130 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki ROVER 200 o nr rejestracyjnym HGW MM285

488 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki OPEL ASTRA o nr rejestracyjnym ZSD 00892

492 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki ROVER 200 o nr rejestracyjnym HGW MM285

485 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki OPEL ASTRA o nr rejestracyjnym ZSD 00892

491 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem od zamawiającego tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania.

873 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki PEUGEOT 106 o nr rejestracyjnym ZSZ 95JC

498 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Ford Fiesta o nr rejestracyjnym ZBI X012

496 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki PEUGEOT 106 o nr rejestracyjnym ZSZ 95JC

497 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Ford Fiesta o nr rejestracyjnym ZBI X012

494 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku"

482 KBPobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku"

1.9 MBPobierz

Zawiadomienie Kółko Rolnicze w Tychowie 2017

138 KBPobierz

Zawiadomienie RSP ZRYW Karwin 2017

139 KBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zalex 2017

140 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

1.8 MBPobierz

Ogłoszenie – nabór kandydatów do komisji konkursowej

276 KBPobierz

Ogłoszenie wyników zadania nr 2 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

237 KBPobierz

Ogłoszenie wyników zadania nr 1 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

240 KBPobierz

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

320 KBPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z ODBIOREM OD ZAMAWIAJĄCEGO TABLIC REJESTRACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI ( złomowania )

873 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku

437 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku.

1.6 MBPobierz

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie

220 KBPobierz

UCHWAŁA NR 68/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie.

478 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego”.

310 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie

208 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie.

3.7 MBPobierz

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego

267 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia p/n " Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego

1.5 MBPobierz

Nabór kandydatów do komisji konkursowej.

127 KBPobierz

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30000 euro – sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2027 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

192 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

293 KBPobierz

Ogłoszenie - nabór kandydatów do komisji konkursowej.

238 KBPobierz

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro- wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW

227 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - PFRON

117 KBPobierz

Informacja Starosty Białogardzkiego - Modernizacja EGiB - gmina Karlino

137 KBPobierz