Przejdź do treści

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej pojazdu: ZKA 27469

450 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej pojazdu: ZGL 45489

446 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

309 KBPobierz

Ogłoszenie o wynikach konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WZ 2014-2020

239 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 320 o nr rejestracyjnym FGW 8T21.

428 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 320 o nr rejestracyjnym FGW 8T21.

829 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

136 KBPobierz

Zarządzenie Starosty Białogardzkiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

286 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Ford Fiesta o nr rejestracyjnym ZSL 09222

429 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Audi A3 o nr rejestracyjnym FG 51545

428 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Astra o nr rejestracyjnym ZBI 03144

433 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Ford Fiesta o nr rejestracyjnym ZSL 09222

432 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Audi A3 o nr rejestracyjnym FG 51454

429 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Astra o nr rejestracyjnym ZBI 03144

431 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

173 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie " Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku",

553 KBPobierz

Na podstawie Uchwały nr 83/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi ziałalność pożytku publicznego na rok 2019. Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uwagi do Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 można przesyłać na adres poczty elektronicznej: gadomska.joanna@powiat-bialogard.pl do dnia 12 grudnia 2018 r.

344 KBPobierz

Informacja o wyniku postępowania na wybór podmiotu prowadzącego parking strzeżony dla pojazdów o DMC do 3,5 t usuniętych z drogi powiatu białogardzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.

237 KBPobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku".

1.2 MBPobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”

4.1 MBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym ZBI 20602

478 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki OPEL CORSA o nr rejestracyjnym ZBI 07105

477 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki OPEL CORSA o nr rejestracyjnym ZBI 07105

485 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym ZBI 20602

482 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki RENAULT LAGUNA o nr rejestracyjnym ZKO 3V05

468 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki RENAULT LAGUNA o nr rejestracyjnym ZKO 3V05

471 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Fiat Marea o nr rejestracyjnym CWA 99KY

186 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

469 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Fiat Marea o nr rejestracyjnym CWA 99KY

130 KBPobierz

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

488 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki ROVER 200 o nr rejestracyjnym HGW MM285

492 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki OPEL ASTRA o nr rejestracyjnym ZSD 00892

485 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki ROVER 200 o nr rejestracyjnym HGW MM285

491 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki OPEL ASTRA o nr rejestracyjnym ZSD 00892

873 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem od zamawiającego tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania.

498 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki PEUGEOT 106 o nr rejestracyjnym ZSZ 95JC

496 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Ford Fiesta o nr rejestracyjnym ZBI X012

497 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki PEUGEOT 106 o nr rejestracyjnym ZSZ 95JC

494 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Ford Fiesta o nr rejestracyjnym ZBI X012

482 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku"

1.9 MBPobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku"

138 KBPobierz

Zawiadomienie Kółko Rolnicze w Tychowie 2017

139 KBPobierz

Zawiadomienie RSP ZRYW Karwin 2017

140 KBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zalex 2017

1.8 MBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

276 KBPobierz

Ogłoszenie – nabór kandydatów do komisji konkursowej

237 KBPobierz

Ogłoszenie wyników zadania nr 2 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

240 KBPobierz

Ogłoszenie wyników zadania nr 1 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

320 KBPobierz

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

873 KBPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z ODBIOREM OD ZAMAWIAJĄCEGO TABLIC REJESTRACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI ( złomowania )

437 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku

1.6 MBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku.

220 KBPobierz

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie

478 KBPobierz

UCHWAŁA NR 68/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie.

310 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego”.

208 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie

3.7 MBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie.

267 KBPobierz

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego

1.5 MBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia p/n " Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego

127 KBPobierz

Nabór kandydatów do komisji konkursowej.

192 KBPobierz

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30000 euro – sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2027 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

293 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

238 KBPobierz

Ogłoszenie - nabór kandydatów do komisji konkursowej.

227 KBPobierz

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro- wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW

117 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - PFRON

137 KBPobierz

Informacja Starosty Białogardzkiego - Modernizacja EGiB - gmina Karlino

463 KBPobierz