Przejdź do treści

Obwieszczenie

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

320 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

309 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wynikach konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WZ 2014-2020

239 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

136 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Starosty Białogardzkiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

286 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

173 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie " Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku",

553 KBPobierzPodgląd pliku

Na podstawie Uchwały nr 83/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uwagi do Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 można przesyłać na adres poczty elektronicznej: gadomska.joanna@powiat-bialogard.pl do dnia 12 grudnia 2018 r.

344 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku".

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

186 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2020 roku".

549 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.

430 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.

413 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2020 dot. „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko – Białogard, w m. Pękanino, działka nr 51, obręb Pękanino, Gmina Białogard.

80 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

134 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

484 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie terminów wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej

97 KBPobierzPodgląd pliku

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

416 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie.

651 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 78 Sadkowo

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 155 Lubiechowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu mat. dowodowego - dz. 160 obr. Lubiechowo

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 159 obr. Lubiechowo

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 162 obr. Lubiechowo

50 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie

366 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

478 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr rejestracyjnym ZDR 17282.

425 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr rejestracyjnym ZDR 17282.

418 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 76/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 77/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Nissan Micra o nr rejestracyjnym PO 720LX.

416 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 27.10.2020

442 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 30.10.2020

332 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 13.11.2020

655 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Nissan Micra o nr rejestracyjnym PO 720LX

419 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 90/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

332 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ ODBIÓR I ZŁOMOWANIE ZUŻYTYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki SAAB 9-3 o nr rejestracyjnym BVR 681.

415 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki SAAB 9-3 o nr rejestracyjnym BVR 681

414 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie starosty

294 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Peugeot 406 o nr rejestracyjnym ZK 2520F.

419 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Peugeot 406 o nr rejestracyjnym ZK 2520F.

420 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym GSL 51123.

425 KBPobierzPodgląd pliku

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania, w formie zapytania ofertowego, o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

237 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

"Informacja dot. Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"

382 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym GSL 51123.

421 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do "Wykonania UPUL oraz ISL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2032 r."

392 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków

261 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białogardzie

362 KBPobierzPodgląd pliku