Przejdź do treści

Obwieszczenie

1.0 MBPobierz

Zapytanie ofertowe

320 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

309 KBPobierz

Ogłoszenie o wynikach konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WZ 2014-2020

239 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

136 KBPobierz

Zarządzenie Starosty Białogardzkiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

286 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

173 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie " Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku",

553 KBPobierz

Na podstawie Uchwały nr 83/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uwagi do Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 można przesyłać na adres poczty elektronicznej: gadomska.joanna@powiat-bialogard.pl do dnia 12 grudnia 2018 r.

344 KBPobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku".

1.2 MBPobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”

4.1 MBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

186 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2020 roku".

549 KBPobierz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.

430 KBPobierz

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.

413 KBPobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2020 dot. „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko – Białogard, w m. Pękanino, działka nr 51, obręb Pękanino, Gmina Białogard.

80 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

134 KBPobierz

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

484 KBPobierz

Informacja o zmianie terminów wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej

97 KBPobierz

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

1.3 MBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

416 KBPobierz

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie.

651 KBPobierz

Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 78 Sadkowo

50 KBPobierz

Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 155 Lubiechowo

48 KBPobierz

Zawiadomienie o zebraniu mat. dowodowego - dz. 160 obr. Lubiechowo

53 KBPobierz

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 159 obr. Lubiechowo

49 KBPobierz

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 162 obr. Lubiechowo

50 KBPobierz