Przejdź do treści

Obwieszczenie

1.0 MBPobierz

Zapytanie ofertowe

320 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

309 KBPobierz

Ogłoszenie o wynikach konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WZ 2014-2020

239 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

136 KBPobierz

Zarządzenie Starosty Białogardzkiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

286 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

173 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie " Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku",

553 KBPobierz

Na podstawie Uchwały nr 83/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uwagi do Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 można przesyłać na adres poczty elektronicznej: gadomska.joanna@powiat-bialogard.pl do dnia 12 grudnia 2018 r.

344 KBPobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku".

1.2 MBPobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”

4.1 MBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

186 KBPobierz

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

130 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku"

482 KBPobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku"

1.9 MBPobierz

Zawiadomienie Kółko Rolnicze w Tychowie 2017

138 KBPobierz

Zawiadomienie RSP ZRYW Karwin 2017

139 KBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zalex 2017

140 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

1.8 MBPobierz

Ogłoszenie – nabór kandydatów do komisji konkursowej

276 KBPobierz

Ogłoszenie wyników zadania nr 2 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

237 KBPobierz

Ogłoszenie wyników zadania nr 1 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

240 KBPobierz

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

320 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku

437 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku.

1.6 MBPobierz

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie

220 KBPobierz

UCHWAŁA NR 68/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie.

478 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego”.

310 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie

208 KBPobierz

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie.

3.7 MBPobierz

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego

267 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia p/n " Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białogardzkiego

1.5 MBPobierz

Nabór kandydatów do komisji konkursowej.

127 KBPobierz

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30000 euro – sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2027 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

192 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

293 KBPobierz

Ogłoszenie - nabór kandydatów do komisji konkursowej.

238 KBPobierz

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro- wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW

227 KBPobierz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - PFRON

117 KBPobierz

Informacja Starosty Białogardzkiego - Modernizacja EGiB - gmina Karlino

137 KBPobierz

Zawiadomienie MDS Krzywopłoty 2017

463 KBPobierz