Przejdź do treści

Rejestracja wizyty

172 KBPobierzPodgląd pliku

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

108 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

334 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach Karlino i Tychowo prowadzonych przez organizację pozarządową Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Bursach.

75 KBPobierzPodgląd pliku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

532 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 76/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 77/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 90/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

332 KBPobierzPodgląd pliku