Przejdź do treści

Ogłoszenie

29 KBPobierz

Projekt uchwały

160 KBPobierz

Informacja na temat przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

194 KBPobierz