Przejdź do treści

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Starosty Białogardzkiego z dnia 24 maja 2017 roku znak GN.6845.1.4.2017.AG, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne, na okres do 3 lat - w formie bezprzetargowej - obejmującej część A (zaznaczoną na załączonym do wykazu wyrysie z mapy ewidencyjnej) niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 225, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Białogard

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Drugie rokowania na sprzedaż działki Niemena 52-62 2016

135 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki 52-64 ul. Muzyczna 2016

146 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu na sprzedaż działek przy ul. Niemena i Nalepy 2016

159 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż 52-64 Muzyczna -2017

145 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż Niemena, Nalepy i Zwycięstwa 2017

160 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działek przy ul. Zwycięstwa, Niemena i Nalepy 2017

156 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym dz. 52-64 Muzyczna 2017

146 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu Nalepy i Zwycięstwa 2018

168 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu nalepy zwycięstwa 2019

169 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o III przetargu nalepy zwycięstwa 2019

181 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zabudowanej działki gruntu - Świdwińska

196 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek przy ul. Zwycięstwa- Niemena i Nalepy 2019

172 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż zab. dz. 668-16 Świdwińska Unicon

197 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie Przetargu - Unicon

216 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie projektu klasyfikacji gruntów zalesianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020, położonych na terenie Powiatu Białogardzkiego, w obrębie Zaspy Wielkie, gm. Tychowo o łącznej powierzchni 19,22 ha.

581 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - niezabudowanej działki gruntu nr 52/49 obr. 0008m. Białogard

169 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż zabudowanej działki 668-16- Unicon 2020

197 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - dz. 244-3 Kowalki 2020

200 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż zabudowanej działki 668-16- Unicon 2020

198 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 244/3, położonej w obrębie Kowalki, gmina Tychowo, Starosty Białogardzkiego z dnia 20 grudnia 2020 roku znak GN.6840.1.8.2016.AG,

200 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 300/2, położonej w obrębie Lulewice, gmina Białogard, Starosty Białogardzkiego z dnia 20 grudnia 2020 roku znak GN.6840.1.2.2020.AG,

201 KBPobierzPodgląd pliku

Rokowania 668-16 obr. 017 Świdwińska Unicon

287 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działki nr 244/3, położonej w obrębie Kowalki.

203 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 668/16 obr. 017 m. Białogard - Unicon .

288 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 52/49 przy ul. Zwycięstwa.

154 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 52/49 przy ul. Zwycięstwa.

155 KBPobierzPodgląd pliku