Przejdź do treści

Statut Powiatu Białogardzkiego

O USTROJU POWIATU STANOWI

Statut Powiatu Białogardzkiego

 

UCHWAŁA NR XXXII/156/2017
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Białogardzkiego.

Treść Statutu Powiatu Białogardzkiego opublikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego rok 2017 poz. 2209 z dnia 11 maja 2017 roku.

Statut

524 KBPobierz