Przejdź do treści

Or.1710.2.2015 - kontrola w Powiatowym Domu Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

1.5 MBPobierz

Or.1710.3.2015 - kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przeprowadzona przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

2.5 MBPobierz

Or.1710.4.2015 - kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego

5.7 MBPobierz

Or.1710.5.2015 - kontrola Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1.4 MBPobierz

wystąpienie pokontrolne - Or.1710.5.2015

806 KBPobierz

Or.1710.6.2015 - kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

2.2 MBPobierz

wystąpienie pokontrolne Or.1710.6.2015

704 KBPobierz

Or.1710.7.2015 - kontrola Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie

1.5 MBPobierz