Przejdź do treści

Audytor Wewnętrzny

1.    Do zakresu działania audytora wewnętrznego należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.
2.    Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego określają odrębne przepisy.