Przejdź do treści

Obsługa prawna

Dane kontaktowe

 Roman Witaszek

 tel. 094 312 09 13

 


Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw prawnych należy wykonywanie pomocy prawnej na rzecz Rady, Zarządu i pracowników Starostwa, w szczególności:

1.      udzielanie konsultacji prawnych,

2.      sporządzanie opinii prawnych na wniosek Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika,

3.      opracowywanie przy udziale naczelników oraz stanowisk pracy, o których mowa w § 26 ust. 1, projektów aktów prawnych, w tym prawa miejscowego, ustanawianego przez Powiat,

4.      zastępstwo prawne i procesowe Powiatu i Starostwa - występowanie przed sądami i urzędami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

5.      kontrola prawidłowości stosowania prawa przez komórki organizacyjne Starostwa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

6.      nadzór nad:

·         gromadzeniem i udostępnianiem zbioru aktów prawa miejscowego, ustanawianych przez Powiat,

·         gromadzeniem zbiorów dzienników promulgacyjnych oraz podręcznej biblioteki prawnej,

7.      udział w szkoleniach wewnętrznych obejmujących sprawy prawne,

Radca prawny, w zakresie ustalonym przez Starostę, uczestniczy w pracach Zarządu oraz Rady i jej komisji, w celu udzielania porad i konsultacji prawnych.