Przejdź do treści

1Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

29 KBPobierz

2Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej

31 KBPobierz

3Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej

28 KBPobierz

4Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

33 KBPobierz

5Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie ( typu SAM )

26 KBPobierz

6Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

31 KBPobierz

7Odbiór dowodu rejestracyjnego ( wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny)

18.0 KBPobierz

8Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

17.5 KBPobierz

9Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia

25 KBPobierz

10Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty

24 KBPobierz

11Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

26 KBPobierz

12Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

22 KBPobierz

13Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

28 KBPobierz

14Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

29 KBPobierz

15Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

28 KBPobierz

16Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży

26 KBPobierz

17Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów

25 KBPobierz

18Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę

23 KBPobierz

19Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia ( kasacji) za granicą

23 KBPobierz

20Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty.

25 KBPobierz

21Uzyskanie wtórnika karty pojazdu

23 KBPobierz

22Nadawanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

24 KBPobierz

23Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

19.5 KBPobierz

24Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

24 KBPobierz