Przejdź do treści

Wnioski do pobraniaZgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

28 KBPobierz

Wniosek o wydanie dziennika budowy

22 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię lokalu

24 KBPobierz

Wzór druku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wzór wniosku o wydanie stwierdzenie samodzielności lokalu

170 KBPobierz

Wzór wniosku o wydanie stwierdzenie samodzielności lokalu

277 KBPobierz