Przejdź do treści

Reklamowanie towarów żywnościowych

Reklamacji produktów spożywczych dokonujemy bezpośrednio u sprzedawcy, u którego kupiliśmy towar. Składamy ją w ciągu trzech dni od daty sprzedaży, otrzymania towaru bądź otwarcia opakowania. Co do zasady zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zostać złożone przed upływem terminu przydatności do spożycia. W przypadku towarów oryginalnie zapakowanych, posiadających widoczną datę przydatności do spożycia jest to ograniczenie bezwzględne. Wniesienie reklamacji po upływie terminu przydatności do spożycia jest niemożliwe. W przypadku produktów pakowanych (paczkowanych) przysługują nam trzy dni od dnia otwarcia opakowania. Pozostałe towary spożywcze (nieposiadające oryginalnego opakowania) możemy reklamować jedynie w ciągu trzech dni od daty sprzedaży/ otrzymania artykułu. Przekroczenie terminów sprawia, że roszczenia stają się bezzasadne.