Przejdź do treści

Akty Publiczne

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

- protokoły posiedzenia Rady Pedagogicznej

- zarządzenia dyrektora jednostki  -0161

 

Lp.

Data i nr zarządzenia

Określenie treści

Od kiedy obowiązuje

1.       

3/2007 z 19-02-2007

W sprawie procesu hospitowania

II semestr r.szk.2006/2007

2.       

2/2007 z 12-02-2007

W sprawie pobierania opłat od nauczycieli za wydanie legitymacji służbowej

12-02-2007

3.       

1/2007 z 11-01-2007

Dot. sprawowania opieki nad uczniami przez wychowawcę klasowego.

11-01-2007

4.       

1/2006 z19-12-2006

W sprawie zmiany opłaty skarbowej za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej

19-12-2006

5.       

16/2002 z 04-12-2002

Aneks nr 1 z 04-09-2006 w sprawie możliwości kserowania dla młodzieży

04-09-2006

6.       

 2/2005 z 16-06-2005

W sprawie kosztów ponoszonych przez uczniów i wymaganych przez szkołę w ramach realizacji programu Wyrównań Szans Edukacyjnych

16-06-2005

7.       

1/2005 z 12-05-2005

W sprawie wychowania komunikacyjnego

12-05-2005

8.       

10/2003 z 01-10-2003

W sprawie powołanie Komisji Likwidacyjnej

01-10-2003

9.       

9/2003 z 22-09-2003

W sprawie kserowania

22-09-2003

10.   

8/2003 z 22-04-2003

W sprawie opłaty skarbowej za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Nie obowiązuje

11.   

7 i 6/2003

 

Nie obowiązują

12.   

5/2003

W sprawie regulaminu premiowania dla pracowników nie będących nauczycielami

20-03-2003

13.   

4/2003 20-03-2003

W sprawie regulaminu nagród dla pracowników nie będących  nauczycielami

20-03-2003

14.   

3/2003 z 20-03-2003

W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

20-03-2003

15.   

2/2003 z 20-03-2003

W sprawie regulaminu pracy

20-03-2003

 

Regulaminy wewnątrzszkolne

 

L.p.

Określenie regulaminu i zarządzenia

Zmiany

Od kiedy obowiązuje

1

Statut Szkoły

 

01-09-2007

2

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych

 

01-01-2007

 

3

Regulamin przyznawania i ustalania pomocy materialnej dla uczniów

 

18.09.2002r

 

4

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

 

04-04-2003

5

Regulamin pracy

 

04-04-2003 r.

6

Regulamin ZFŚS

7-06-2005, 22-11-2006 , 04-10-2007

01-03-2003 r

7

Ocena ryzyka zawodowego

 

28-08-2003

8

Procedury obowiązujące w LO w Białogardzie:

 

 

01-09-2007

9

Regulamin korzystania z funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli LO w Białogardzie

 

 11.09.2002

10

Regulamin działalności RP

 

11-12-2002

11

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

21-03-2003

12

Regulamin nagród dla pracowników nie będących nauczycielami

 

04-04-2003