Przejdź do treści

Status prawny - forma prawna

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna, własność samorządowa