Przejdź do treści

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacji

1.      rejestr skarg i wniosków,

2.      rejestr aktów normatywnych własnych wewnętrznych,

3.      rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

4.      rejestr wydanych zaświadczeń,

5.      rejestr porozumień w sprawie powierzenia i prowadzenia spraw (zadań) innym jednostkom organizacyjnym,

6.      rejestr uchwał Rady Powiatu,

7.      rejestr uchwał Zarządu Powiatu,

8.      rejestr wniosków,

9.      rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Starostwa,

10.  rejestr (ewidencja) stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.