Przejdź do treści

Rejestry prowadzone przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

1.      rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,

2.      rejestr decyzji o pozwolenie na budowę,

3.      rejestr pozwoleń wodnoprawnych,

4.      rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

5.      rejestr kart wędkarskich,

6.      rejestr wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia,

7.      rejestr  zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,

8.     rejestr wniosków i decyzji  pozwolenia  na budowę – RWD-2