Przejdź do treści

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Białogardzie

78-200 Białogard

ul. Plac Wolności 16-17

tel. (0-94) 312 0901 fax. (0-94) 312 0911

e-mail:              starosta@powiat-bialogard.pl

                          bip@powiat-bialogard.pl

ePUAP:               /Starostwo_Bialogard/skrytka

NIP: 672-17-20-236

REGON: 330920831

Nr konta bankowego:

Bank PeKaO S.A. O/Białogard

74 1240 3666 1111 0000 4344 6971

OPŁATY SKARBOWE NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO MIASTA BIAŁOGARD!

Numer konta Miasta Białogard.

Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie

43 8562 0007 0003 4308 2000 0020

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Starosta Białogardzki, adres siedziby : Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania  i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 uodo jest jawny. Rejestr w formie papierowej dostępny jest w Biurze Podawczym Starostwa (pokój 105 I piętro).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH