Przejdź do treści

Uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

32 KBPobierz

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy

30 KBPobierz

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie prawa jazdy

17.0 KBPobierz

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiajacego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje

26 KBPobierz

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

21 KBPobierz

Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy , które straciło ważność

34 KBPobierz

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy

41 KBPobierz

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

38 KBPobierz