Przejdź do treści

Uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

209 KBPobierzPodgląd pliku

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy

208 KBPobierzPodgląd pliku

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie prawa jazdy

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiajacego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

21 KBPobierzPodgląd pliku

Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy , które straciło ważność

213 KBPobierzPodgląd pliku

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy

219 KBPobierzPodgląd pliku

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

217 KBPobierzPodgląd pliku