Przejdź do treści

Rb-UZ za rok 2013

279 KBPobierz

RB-NDS IV kwartał 2013-korekta

185 KBPobierz

Rb-N IV kwartał 2013-korekta

293 KBPobierz

Rb-28S za rok 2013-korekta

1.5 MBPobierz

Rb-27S za rok 2013-korekta

878 KBPobierz

Rb-Z IV kwartał 2013

85 KBPobierz

Rb-NDS IV kwartał 2013

185 KBPobierz

Rb-N za IV kwartał 2013

294 KBPobierz

Rb-28S za rok 2013

1.5 MBPobierz

Rb-27S za rok 2013

877 KBPobierz

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kw.2013

79 KBPobierz

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2013

94 KBPobierz

Rb-27S za I kwartał 2013

1.2 MBPobierz

Rb-28S za I kwartał 2013

3.0 MBPobierz

Rb-N za I kwartał 2013

195 KBPobierz

Rb-NDS za I kwartał 2013

154 KBPobierz

Rb-Z za I kwartał 2013

211 KBPobierz

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012

183 KBPobierz

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych zgodni z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r. za II kwartął 2013 r.

94 KBPobierz

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.

155 KBPobierz

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.

227 KBPobierz

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fiansowych j.s.t. wg stanu na koniec II kwartąłu 2013 r.

212 KBPobierz

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonaniu planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.

1.3 MBPobierz

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonaniu planu wydatków budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.

3.3 MBPobierz

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kw.2013

74 KBPobierz

Rb-27S III kwartał 2013

1.2 MBPobierz

Rb-28S III kwartał 2013

3.0 MBPobierz

Rb-N III kwartał 2013

190 KBPobierz

Rb-NDS III kwartał 2013

142 KBPobierz

Rb-Z III kwartał 2013

204 KBPobierz

Rb-N III kwartał 2013_korekta nr 1

193 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013

44 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2013

422 KBPobierz