Powiat Białogardzki z siedzibą władz w Białogardzie stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasta: Białogard, Karlino oraz gminy: Białogard, Karlino i Tychowo. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność powiatu jako osoby prawnej podlega ochronie sądowej.

Powiat Białogardzki jest jednym z dwudziestu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Położony na Równinie Białogardzkiej między dwoma krainami geograficznymi: Pobrzeżem Słowiańskim a Pojezierzem Drawskim nad Parsętą w północno - wschodniej cześci województwa, zajmuje powierzchnię 846,6 km2, którą zamieszkuje 50 tys. mieszkańców.